Společenská odpovědnost

Podnikáme ohleduplně a investujeme odpovědně k životnímu prostředí. V Promet Group máme množství dokončených, probíhajících i připravovaných projektů spadajících do oblasti ESG (Environmental, Social, Governance).

Ekologizace PROMET FOUNDRY Vsetín

Jedná se o významnou vnitřní investici do udržitelného rozvoje, jak z pohledu ekologického přínosu, tak zefektivnění výrobního procesu za bezmála 450 mil Kč.

Naše slévárna leží v blízkosti městské zástavby a pro její další dlouhodobý provoz je nezbytné ji připravit na současné podmínky, kdy je přikládán velký význam dopadům průmyslových provozů na své okolí. Proto majitelé přistoupili k zásadnímu rozhodnutí tento provoz významně modernizovat.

Díky této investici dojde k zachycování dosud neodsávaných fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek, což přispěje ke snížení dopadnu našeho provozu na své okolí a umožní nám po modernizaci pokračovat ve vícesměnném provozu, do něhož můžeme přijmout až sto nových pracovníků a významně zvýšit naši konkurenceschopnost na trhu díky novým výrobním technologiím. O projektu najdete více zde

Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE

V dubnu roku 2021 se společnost KOFING stala podpisem smlouvy generálním dodavatelem na významném projektu „Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s.“ v Kopřivnici.

Předmětem díla je zejména rekonstrukce stávající části výrobního zařízení slévárny, úprava objektů a rozsáhlé dodávky nové technologie formování, tavení, odsávání a filtrace zplodin a provedení potřebných napojení nové technologie na stávající s jednoznačným cílem snížení emisí tuhých znečišťujících látek (především jemné frakce PM2,5).

Začátkem listopadu jsme získali pravomocné stavební povolení a zahájili demontážní práce na projektu „EKOLOGIZACE SLÉVÁRNY TATRA METALURGIE“ v Kopřivnici. Projekční práce jsou v plném proudu a do konce letošního roku ještě zahájíme demolice stavebních objektů.

Převážná část prací přímo na stavbě bude probíhat v roce 2022. Zkušební provoz je pak plánován na první kvartál roku 2023. O projektu najdete více zde.

Energetická úspora TAWESCO - rekonstrukce střechy

Společnost TAWESCO s.r.o. realizuje za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Energetické úspory objektu hala 410, lisovna, objekt v areálu společnosti Tatra Truck, Kopřivnice. Projekt se týká rekonstrukce střešního pláště vč. jeho zateplení, tj. výměna kompletní skladby střechy, a to v celé její ploše, vč. střech střešních světlíků. Dále je předmětem výměna světelných okruhů a doplnění automatického řízení, vč. výměny osvětlovacích těles v 1.PP a 1.NP haly. Cílem tohoto projektu je celková energetická úspora haly. O projektu najdete více zde

Odhlučnění výrobního závodu TAWESCO AUTOMOTIVE v Úvalech u Prahy

Výrobní areál TWSA byl postaven v roce 1999 v odlehlé části města Úvaly. Postupem let se rezidenční zástavba dostala až do přímého sousedství s našim závodem, který z povahy své výroby je zdrojem emisí hluku pro své přilehlé okolí, což sebou nese i podněty od našich sousedů.

Proto společnost TWSA po několika jednáních se sousedy, kromě zavedení režimových opatřeních, přistoupila i k záměru investice do odhlučnění areálu za bezmála 250 mil. Kč. Tím je vybudování logistických terminálů, za jejímiž stěnami se nově bude odehrávat většina logistických procesů, které svým hlukem zatěžují okolí. Spolu s těmito terminály je plánované rozšíření a rekonstrukce administrativní budovy, která bude poskytovat kvalitnější pracovní podmínky a také zcela nové sociální zázemí pro zaměstnance, které přispěje ke zvýšení hygienického standardu na pracovištích. Zajímavou součástí této investice je instalace systému zpětného využití odpadní vody, kdy takzvané šedé vody budou v areálu upravovány a používány jako užitkové.

Tímto dojde ke snížení odběru pitné vody a splaškových vod, čímž přispějeme k odlehčení stávajících městských sítí, které jsou s ohledem na zmíněnou rezidenční výstavbu na svých kapacitních limitech. Tento dlouhodobě připravovaný projekt naráží na různá úskalí v rámci povolovacího řízení, které bylo započato již loni v červnu a jehož dokončení nelze předjímat. My jsme za každých okolností připraveni v podstatě obratem po vydání souhlasného stanoviska se stavbou přikročit k zahájení prací, ať může být tato investice přínosná pro své okolí a naše zaměstnance a dokončena co nejdříve. 

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše