Vnitřní oznamovací systém

Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankciováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být také schopen identifikovat jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Oznámení lze učinit i anonymně

V případě anonymního oznámení nepožívá anonymní oznamovatel ochranu dle zákona o ochraně oznamovatelů, a to až do okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo. Povinný subjekt je povinen se anonymním oznámením zabývat a při zpracování oznámení postupovat dle ustanovení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. V případě anonymního oznámení je rovněž účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Mgr. Petra Bohumíra Ulricha písemně (petr.ulrich@prometcs.eu) či ústně (tel.: +420 604 209 084) s žádostí o konzultaci v této věci.

Oznamovatel může oznámení podat osobně, telefonicky, písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb anebo emailem:

příslušná osoba:  Mgr. Petr Bohumír Ulrich
e-mail: oznamovatel.pbu@prometgroup.eu 
telefon: +420 604 209 084 

adresa:
Mgr. Petr Bohumír Ulrich
28. října 3138/41   
702 00 Ostrava 

V případě podání oznámení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uveďte na obálce: "Výhradně do vlastních rukou - NEOTVÍRAT"

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše