Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další podpůrné oblasti jako logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jak technické oblasti, ale také jako atraktivní pracovní prostředí.

Základní informace

Skupina PROMET GROUP a.s. je holdingovým uskupením firem, působících zejména v segmentu metalurgie a strojírenství. Mateřská společnost PROMET GROUP a.s. v prvé řadě spravuje holdingovou strukturu firem ve skupině a vytváří co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost.

Je koordinátorem strategie a vize celé skupiny, kvalifikovaného řízení správy majetku a cíleného rozvoje podnikání v jednotlivých oblastech obchodu, výroby a developerské činnosti.

Filozofií takto vytvořené integrované Skupiny několika vzájemně kapitálově a organizačně propojených subjektů je, při odpovídající koordinaci, kvalitním vedení, využívání různých synergických efektů a kapitálové síle, především dosažení vyšší konkurenceschopnosti.

Mimo jiné je předmětem činnosti společnosti PROMET GROUP a.s. pronájem atraktivních obchodních a kancelářských prostor ve vlastních nemovitostech a provádění režijních činností pro své dceřiné společnosti.

2-01
et01-02
peefko_papper_village_group_01