Zaměřením skupiny PROMET GROUP je již od roku 1992 oblast metalurgie, odkud společnosti ve skupině navázaly také na strojírenství a další podpůrné oblasti jako logistika a správa nemovitostí. Naším cílem je rozvíjet tyto segmenty jak technické oblasti, ale také jako atraktivní pracovní prostředí.

Základní informace

Skupina PROMET GROUP působí v odvětví metalurgie, strojírenství, inženýrství a dalších podpůrných služeb. Mateřská společnost PROMET GROUP a.s. spravuje holdingovou strukturu firem ve skupině a poskytuje centrální služby pro takřka 40 dceřiných společností.

Firmy ve skupině PROMET GROUP jsou převážně dodavateli dílů pro automobilový průmysl, zemědělské a lesní stroje, průmyslovou techniku a další. Skupina je ovšem schopna dodat průmyslové stavby na klíč a technologické celky včetně servisu pro různá průmyslová odvětví. Skupina zastřešuje také podpůrné oblasti jako logistika či správa majetku.

2-01
et01-02
peefko_papper_village_group_01