Přejmenování společnosti ESSA CZECH na TAWESCO AUTOMOTIVE!

Vážení partneři, kolegové a přátelé,

rádi bychom Vám oznámili, že u společnosti ESSA CZECH, spol. s r.o. došlo k 11.10.2018 k přejmenování společnosti a s tím je i spojena změna loga. Nově bude společnost vystupovat pod názvem TAWESCO AUTOMOTIVE s.r.o. . Všechny ostatní údaje, aktivity, obchodní vztahy i závazky zůstávají a nadále budeme pokračovat v navyšování hodnoty a prohlubování dlouhodobých vztahů s Vámi, našimi zákazníky, partnery a kolegy.