FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY PROMET GROUP ZA ROK 2017

Rok 2017 byl pro skupinu PROMET GROUP přelomový. Poprvé skupina překročila v tržbách hranici 7 miliard Kč. V rámci konsolidovaných výsledků, které nezahrnují všechny členy skupiny, meziročně narostla přidaná hodnota o 354 miliónů Kč  a obrat stoupl o 2,59 miliard Kč na hodnotu 7,85 miliard Kč. Ukazatel EBITDA se meziročně navýšil o 60 % na úroveň 726 miliónů Kč.

Výraznému navýšení všech ukazatelů vedle organického růstu společností ve skupině značně přispěly akvizice realizované v průběhu roku 2017. Řadě společností se podařilo nejen navýšit zakázky stávajících zákazníků, ale také získat nové.

Agregované výsledky skupiny PROMET GROUP zahrnují veškeré společnosti, které jsou ve vlastnictví skupiny 25 % a více. Konsolidované výsledky zahrnují pouze některé společnosti ve skupině.

AGREGOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY 2017

14 506 649 tis. Kč

AKTIVA

14 557 943. Kč

OBRAT

1 170 190. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

1 507 095 tis. Kč

EBITDA

*Agregované finanční výsledky skupiny zahrnují všechny společnosti ve skupině Promet Group, které jsou vlastněny významných podílem, tj. 25 % a více.

KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY 2017

5 941 342 tis. Kč

AKTIVA

7 890 021 tis. Kč

OBRAT

457 116 tis. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

726 531 tis. Kč

EBITDA

*Konsolidované finanční výsledky skupiny nezahrnují všechny společnosti ve skupině Promet Group

VÝVOJ TRŽEB VE SKUPINĚ PROMET GROUP

2017 - 7,152 mld. Kč
2016 - 4,952 mld. Kč
2015 - 4,623 mld. Kč
2014 - 4,636 mld. Kč
2013 - 4,624 mld. Kč
2012 - 4,126 mld. Kč

VÝVOJ PŘIDANÉ HODNOTY VE SKUPINĚ PROMET GROUP

2017 - 1,619 mld. Kč
2016 - 1,265 mld. Kč
2015 - 1,066 mld. Kč
2014 - 977 mil. Kč
2013 - 965 mil. Kč
2012 - 612 mil. Kč